VÅR TRO

En gemensam teologisk hållning och värdegrund är utgångspunkten för församlingens gemenskap. Denna formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord. Vi anknyter bland annat till den Apostoliska trosbekännelsen. Vi är också en del av både den nationella och den internationella Pingströrelsen.

VIKTIGA BIBELORD

”Hela skriften är utandad (inspirerad) av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.” 2 Tim.3:16-17.

”De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.” Apg.2:41-42

FÖLJANDE PUNKTER STÅR PINGSTFÖRSAMLINGEN I TROLLHÄTTAN BAKOM. (från Pentecostal European Fellowship)

  1. Vi tror att Bibeln är inspirerad och det enda auktoritativa, ofelbara Gudsordet.
  2. Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fader, Son och helig Ande.
  3. Vi tror på Jesu Kristi gudom, jungfrufödelsen, Jesu syndfria liv, hans under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han offrade sitt eget blod, hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till faderns högra sida och hans återkommande i makt och ära.
  4. Vi tror att för att bli frälst måste människan födas på nytt genom den helige Ande och genom tron på Jesus Kristus.
  5. Vi tror på det bibliska dopet där en person först kommer till tro och sedan låter döpa sig genom nedsänkning.
  6. Vi tror på dopet i den helige Ande, med tungotal som ett naturligt inslag efter andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.
  7. Vi tror på möjligheten att leva upp till kristna ideal genom den helige Andes hjälp och bistånd i den kristnes vardagsliv.
  8. Vi tror på ett liv efter döden för alla människor. Vi tror på den s.k. “dubbla utgången”. Det betyder att man under sitt jordeliv förbereder för hur det ska bli efter döden. Himlen är till för alla människor och erbjuds av nåd.
  9. Vi tror på Kristi församling och de troendes gemenskap.
  10. Vi tror att en kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet och att det är nödvändigt att betjäna människor på livets alla områden.