CELLGRUPPER

CELLGRUPPER

Förutom att mötas till Gudstjänst har kristna, mer eller mindre genom hela kyrkans historia mötts i smågrupper i varandras hem. I Pingstkyrkan i Trollhättan kallar vi dessa grupper för cellgrupper.

En cellgrupp är en mindre gemenskap där du kan få möjlighet att dela livet med andra. Grupperna är öppna för alla som söker en kristen gemenskap.

Cellgrupperna möts regelbundet, minst ett par gånger i månaden, men varje grupp bestämmer själva när, var och hur ofta man ses. Grupperna är öppna för nya personer och delas när gruppen blivit för stor.

Vill du komma med i en cellgrupp? Kontakta oss via mail, info@trollhattanpingst.se, så ska vi göra vårt bästa för att det ska bli av.