ALLTRÄFFEN

VÄLKOMMEN till 

Allträffen i Pingstkyrkan

 

– en mötesplats för alla daglediga!

Som regel sista onsdagen varje månad 15.00 i vårt café. Det är samlingar med inslag alltifrån medverkan av församlingens egna resurser till någon gäst som talar, sjunger och spelar. Självklart är det alltid gott fika och go gemenskap. Nån gång per år ordnas också med en härlig utflykt.

Höstens datum för Allträffen i Pingstkyrkan:

18 september 15.00 Cilla Hector och Hoppets stjärna med Ulrika Kallin

27 september kl 10.30-15 RPG höstträff på Skogshyddan, Lidköping.
Sjukhuspastor Mikael Mattisson kåserar under temat “Sjukhuskyrkan en resurs när livet vänder”. Anmälan: se anslagstavlan i Pingstkyrkan

30 oktober 15.00 Besök av Equmeniapastorn Emanuel Georgsson

4 december 13.00 Allträffens julfest


Har du frågor runt dessa samlingar,

ring Sven-Göran Oldebring 070-40 30 882