PINGST I SVERIGE

Vi som församling är med i den svenska Pingströrelsen som består av ca 480
församlingar över hela landet. Läs mer nedan eller gå vidare till www.pingst.se

Pingst – Fria Församlingar i Samverkan

…AV FÖRSAMLINGAR SOM DELAR EN VISION

Pingst är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan år 2001.

…MED FÖRSAMLINGAR I ETT GEMENSAMT UPPDRAG

Pingst samarbetar med landets pingstförsamlingar för att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.

…FÖR FÖRSAMLINGAR SOM VILL NÅ LÄNGRE

Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.