OM OSS

EN GEMENSKAP FÖR HELA LIVET

Pingstförsamlingen i Trollhättan vill vara en öppen och betjänande gemenskap för alla åldrar. Vi vill att våra gudstjänster skall präglas av glädje och spontanitet. Vi är glada för våra vänner i de övriga kristna församlingarna. Gemenskapen mellan oss är omistlig. Men vi vill inte vara en isolerad grupp av människor som håller till endast i vår kyrka.

Vi tror att den kristna trons grundvärderingar berikar hela livet.
Vi tror att livet i dess mångfald får sin förklaring och sina rätta uttrycksformer när det levs tillsammans med Jesus Kristus.
Han är livets och glädjens källa.

VISION & VÄRDERINGAR

I följande dokument kan du läsa mer om vår vision och vilka värderingar som kommer ut ur den.
Den vill beskriva mer om vilka vi vill vara, än vad vi vill göra.
“EN FÖRSAMLING FÖR HELA LIVET” Klicka på texten för att läsa.

HISTORIA

Den första pingstförsamlingen i Trollhättan bildades 1915 av 18 medlemmar. Vid bildandet kallade man sig Trollhättans fria församling.

Av olika skäl har det bildats flera pingstförsamlingar genom åren i Trollhättan. Filadelfiaförsamlingen, Smyrnaförsamlingen och Trollhättans Pingstförsamling har varit olika namn på dessa församlingar. Under några perioder har det också samtidigt funnits fler än en pingstförsamling i Trollhättan. Idag finns endast en pingstförsamling som har närmare 500 medlemmar vilket inkluderar utposten i Lilla Edet.

Vårt juridiska namn är ”Pingstförsamlingen i Trollhättan”. Genom åren har man firat sina gudstjänster i  Frejasalen, Linneasalen i Strömslund, Klippan i Skoftebyn och Arbetareföreningens lokal vid Strandgatan. 1931 invigdes församlingens kyrka vid Österlånggatan 100. Därifrån flyttade man till dåvarande Palladium som byggdes om till kyrka. Församlingens nuvarande lokal, som ligger vid Strandgatan, invigdes 1992.