VÅR TRO

VÅR TRO

Vi som kyrka är knutna till den svenska Pingströrelsen, men också den internationella. I den svenska Pingströrelsen har vi inget nedskrivet dokument för vad vi tror på. Inom den europeiska Pingströrelsen (PEF) har man antagit tio punkter; utifrån dessa har vi valt att beskriva vår tro och det vi står för i Trollhättan Pingst.

BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord; ofelbart, varaktigt och oföränderligt.

GUD

Vi tror att Gud är en och möter oss i tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande.

JESUS

Vi tror att Jesus är Gud själv, vi tror på jungfrufödseln, att Jesus levde ett syndfritt liv, att han gjorde under och att han offrat sig själv för vår skull. Vi tror på Jesus fysiska uppståndelse, att han återvänt till himlen där han sitter på Faderns högra sida och att han en dag ska komma tillbaka igen.

FRÄLSNINGEN

Vi tror att varje människa behöver bli frälst, ingen är god nog i sig själv. Vi tror att Jesus genom sitt offer på korset har betalt priset för vår synd, när vi sätter vår tro till Honom och bekänner den tron talar Bibeln om att vi blir frälsta.

DOPET I VATTEN

Vi tror att det är Bibliskt att låta döpa sig när man kommit till tro. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

DOPET I ANDEN

Vi tror på dopet i helig Ande som en särskild upplevelse efter frälsningen. En gåva till alla troende där vi får kraft till tjänst och del av Andens gåvor. De som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor.

ANDENS LEDNING

Vi tror på möjligheten att få hjälp och vägledning av den Helige Ande i livets alla situationer.

EVIGT LIV

Vi tror på ett evigt liv efter den jordiska döden. Vi tror att Gud tänkt och inbjudit alla människor att ta del av himlen genom Jesus och det han gjorde på korset. 

FÖRSAMLINGEN

Vi tror att församlingen är Guds tanke, att Gud vill att vi ska bygga en gemenskap som troende och nå ut till människor genom församlingen.

LÄRJUNGASKAP

Vi tror att lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. Vi tror att en kristen tro är praktisk och innebär att betjäna andra människor.