SJUKHUSKYRKAN

SJUKHUSKYRKAN

Alla kristna frikyrkor i Sverige samarbetar i arbetet kring sjukhusen, det gemensamma arbetet går under namnet Sjukhuskyrkan.
Sjukhuskyrkan finns på alla större sjukhus och sjukhem i vårt land.

GUDSTJÄNSTER I MEDITATIONSRUMMET PÅ NÄL:

  • Gudstjänst varje söndag kl 16:00
  • Nattvard varje onsdag kl. 16:00

Sjukhuskyrkan på NÄL är normalt bemannad vardagar kl. 08:00-16:30. 

Mer information om sjukhuskyrkan på NÄL hittar du här:
http://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/sjukhuskyrkan/

Den nationella hemsidan för sjukhuskyrkan är:
www.sjukhuskyrkan.se

SJUKHUSPASTORN

Staffan Juteräng är sjukhuspastor på NÄL och Uddevalla sjukhus sedan 1 juni 2008. Han är pastor inom trossamfundet Gemensam Framtid, (Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan) och har tidigare varit församlingsföreståndare i Vänersborgs Missionsförsamling. Sjukhuspastorn är till för dig som berörs av sjukvården, vare sig du är patient, anhörig eller personal. Sjukhuspastorn arbetar ekumeniskt tillsammans med präster och diakoner från Svenska kyrkan.

Kontaktuppgifter till sjukhuspastorn:
Tel 010-435 65 63
staffan.juterang@vgregion.se