GUDSTJÄNST

DU ÄR VÄLKOMMEN

Varje söndag kl 11.00 är det gudstjänst med lovsång, predikan, förbön, söndagsskola och kyrkkaffe. Alla våra gudstjänster tolkas till engelska och är öppna för allmänheten.

Vi önskar att våra gudstjänster blir ett tillfälle för dig att möta Gud, uppleva Honom, att se och förstå vem Han är och vad en tro på Jesus kan betyda för dig. Alla är välkomna!