SJÄLAVÅRD

EN FÖRSAMLING FÖR HELA LIVET

Det är vår vision, att få finnas till med hela evangeliet, för hela människan, under hela livet. Vi vill finnas med i livets alla faser, både när det är lätt och svårt, när tron är stark och när den är svag.

För dig som önskar själavård erbjuder församlingen stödsamtal. Vi som erbjuder detta har alla erfarenheter av att möta människor i samtal och vill gärna vara dig till hjälp och det som sägs under samtalen bevaras i förtroende.

Förutom samtalshjälp anordnar vi med jämna mellanrum föreläsningar och samtalsserier kring olika livsfrågor. Välkommen att delta i dessa samlingar!

KONTAKT

Du kan ta kontakt med oss på e-post: samtal@trollhattanpingst.se, personligen eller via vår brevlåda intill anslagstavlan på kyrktorget i Pingstkyrkan. Församlingens pastor Jörgen Davidsson tel.070-2196575 finns också tillgänglig för samtal.