INTERNATIONELLT

INTERNATIONELLT

 

TOLKADE GUDSTJÄNSTER

Våra Gudstjänster på söndag förmiddag tolkas till engelska. Man kan gå till en av våra kyrkvärdar och få ett headset för att kunna tillgodogöra sig den tolkade versionen av Gudstjänsten.

v.26-33 har vi våra Gudstjänster i vårt café, under denna tid tillhandahålls tyvärr inte tolkning.

FINSKA GRUPPEN

Vi har sedan länge en finsk grupp i vår församling. Tidigare firade de egna Gudstjänster men är idag en naturlig del av församlingens Gudstjänstliv. Den finska gruppen träffas varje söndag eftermiddag för en egen samling.

SPRÅKCAFÈ

Torsdagar kl 18.30-20.00 har vi språkcafé, dit är man välkommen helt oavsett vilka kunskaper man har i svenska språket. Här finns de som knappt kan någon svenska, här finns de som övat ett tag och klarar sig ganska bra och här finns de som är födda i sverige och aldrig pratat något annat språk. Glädjen ligger i att få mötas tillsammans och lära av varandra.

Vi följer skolåret vilket innebär att under alla skollov har vi stängt språkcafeet.