MISSION

MISSION

Pingstkyrkan har alltid varit engagerad i mission på olika sätt, mission är viktigt för oss. Vi har två fokusområden när vi ser på mission:

BUDSKAPET OM JESUS
Det ena är att vi tror att alla människor behöver få höra om Jesus. Därför har vi under åren varit engagerade i och stöttat olika arbeten som handlar om att predika evangelium i vår värld. Vi har under några år stöttat evangelister i Moldavien som vill berätta om Jesus för sina landsmän. Sedan hösten 2012 har vi också en vänförsamling i Kazakstans huvudstad Astana.

SOCIAL HJÄLP TILL MÄNNISKOR I NÖD
Det andra handlar om att vi vill dela med oss av våra tillgångar till andra. Vi vill på ett tydligt sätt vara med och hjälpa de som inte har det lika bra som vi. Vi har utifrån det, under lång tid hjälpt till exempel Caminul Felix barnbyar i Rumänien. Utifrån överskottet från vår Second Hand så har vi bland annat gett stöd till att rusta upp ett barnhem i Rumänien och utrustning till ett soppkök i Moldavien.

OMRÅDEN

Det finns en del länder och platser där vi återkommande hjälper:

TANZANIA
Vi har historiskt haft många missionärer här och nu samarbetar vi med pingstsamfundet Free Pentecostal Church of Tanzania. Makarna Hanna och Markku Väyrynen har nyligen rest ut för en arbetsperiod i Tanzania där vi är med i underhållet. Vi har som församling kontakt med församlingen i Handeni där vi stöttat bibelskoleelever och haft ungdomar på praktik. Vi har fortsatt kontakt med gymnasieskolan i Simbo samt sjukhuset Nkinga dit vi skickat medel från second-hand. Söndagsskolan ger sina pengar till arbetet med föräldralösa barn i Nyamahanga.

MOLDAVIEN
Vi samarbetar med Pentecostal Union of Moldova.
Vi stöttar lokala evangelister med månatliga bidrag. Vi har med second-handmedel bidragit till färdigställandet av ett boende för handikappade barn och till ett dagcenter för utsatta barn.

KAZAKSTAN
Samarbetet inleddes genom stöd till Ingvar Holmberg. Nu har vi en vänförsamling i Astana och samarbetar med Agaperörelsen. Vi har bidragit till deras nya kyrkobyggnad.

RUMÄNIEN
Vi samarbetar med barnhemmet Caminul Felix och Östeuropeiska bibelskolan. Under många år har resor arrangerats till Rumänien och många Trollhättebor har sett verksamheterna där. Vi betalar regelbundet för frakten av skänkta kläder, tyger, verktyg med mera till barnhemmet. Under 2014 bidrar vi till högre studier för en ung pastorsfamilj från Östeuropeiska bibelskolan. Vi har också beslutat om medel från second-hand till en utbildningsfond för ungdomar på Caminul Felix.

VISION

I missionsarbetet vill vi ha ett holistiskt perspektiv enligt bibelns modell, vilket innebär:

 • Att nå fler människor med evangelium
 • Att bekämpa fattigdom.
 • Att främja utbildning
 • Att arbeta för hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.
 • Att fördjupa samarbetet med våra partners för ömsesidigt utbyte 

MÅL OCH PRIORITERINGAR

 De närmaste fem åren vill vi:

 • Arbeta vidare med de länder och organisationer inom pingströrelsen som vi sedan länge samarbetat med.
 • Nå onådda folkgrupper i dessa länder.
 • Satsa på utbildning.
 • Stötta våra partners i olika sociala projekt för hälsa, miljö och utveckling.
 • Stötta bibelskolelever.
 • Stötta lokala evangelister.
 • Utöka och utveckla utbytet länderna emellan.
 • Ge möjlighet till våra egna ungdomar att resa till missionsländer.
 • Ta emot besök av våra samarbetspartners.
 • Samverka med andra kyrkor för att maximera våra insatser.