MISSION

EN MISSIONSHÄLSNING

Från en av församlingarna som vi stöder i Moldavien, i Sarata Galbena, har vi fått en filmhälsning om hur det ser där just nu.
Vårt bidrag ditt går framför allt till de olika verksamheterna för barnen.
SE och låt dig bli berörd – BE till Gud för dem – GE till församlingen och vår mission.

MISSION

Engagemanget för evangelisation och socialt arbete i andra länder har en lång historia i vår kyrka.

Redan på 1930-talet åkte familjen Erland och Ester Dahlqvist ut till Tanganyika, nuvarande Tanzania i Östafrika.

Vi tror på en holistisk människosyn enligt bibelns modell. Människan består av ande, själ och kropp, en helhet som inte kan delas upp. Det innebär att vi tror att människor behöver få uppleva hälsa och läkedom både själsligt, psykiskt och fysiskt.

 • Vi tror att människor behöver få höra talas om evangeliet om Jesus och vill bidra till att fler får den möjligheten.
 • Vi vill bekämpa fattigdom och orättvisor.
 • Vi vill bidra till bättre hälsovård och utbildning.
 • Vi vill arbeta för hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.
 • Vi vill fördjupa samarbetet med systerkyrkor i andra länder.

   

OMRÅDEN

Vi har idag ett särskilt nära samarbete med systerkyrkor/organisationer i fyra länder.

TANZANIA
Vi samarbetar med FPCT- Free Pentecostal Church of Tanzania. I Dar es Salaam har vi kontakt med kyrkorna i områdena Charambe och Madafu.

I Tanga bor Susanne och Bengt Klingberg från Jönköping, vi stöttar deras arbete med ledarträning i Tanzania.

Makarna Klingberg arbetar även mot Sydsudan, ett ungt land härjat av olika konflikter. Vi planerar att på olika sätt bidra med socialt bistånd i Sydsudan framöver.

Vi har sedan mitten på nittiotalet varit engagerade i Umoja Secondary School i Simbo. Framförallt genom byggnation och underhåll av skolans lokaler. Skolan har mycket framstående studieresultat nationellt trots att den geografiskt ligger avlägset från större städer.

Vi har under flera år ekonomiskt stöttat sjukhuset Nkinga Hospital i Tabora region. Framöver planerar vi att stödja Mchukwi hospital i Rufiji längs med kusten.

RUMÄNIEN
Vi samarbetar med familjebyarna Caminul Felix i Oradea som sedan över 25 år bidragit till att föräldralösa och övergivna barn fått en mamma, en pappa och ett riktigt hem. Under många år har vi rest dit och haft möjlighet att se verksamheterna i funktion. Många Trollhättebor har fadderbarn på Caminul Felix. Regelbundet skickas skänkt material från vår second-handbutik till Rumänien, vi står för fraktkostnaden. Vi bidrar också till en utbildningsfond för högre studier för de ungdomar som växt upp på Caminul Felix.

Vi har under senare tid även bidragit ekonomiskt till ett akutboende för vuxna i socialt mycket svåra omständigheter.

Vidare har vi kontakt med Östeuropeiska bibelskolan i Oradea och bidrar årligen ekonomiskt till deras verksamhet.

MOLDAVIEN
Vi samarbetar med Pentecostal Union of Moldova. Sedan många år har vi gett lönebidrag till evangelister som arbetar i olika delar av Moldavien. De senaste åren har vi fördjupat kontakten med församlingarna i Kantemir och Sarata Galbena.

Församlingarna på dessa platser är mycket engagerade i socialt arbete på många sätt. Moldavien är ett av Europas allra fattigaste länder. Vi bidrar varje månad via secondhandmedel till ett dagcenter i Sarata Galbena för barn från socialt utsatta förhållanden. Över 120 barn får efter skoltid ett mål mat och läxhjälp, möjlighet att leka, att duscha och tvätta kläderna. Alla får med bröd hem till övriga familjen.

KAZAKSTAN
Vi har sedan många år en vänförsamling i Astana som utgår från Agaperörelsen. Vi har bidragit till byggnationen av deras kyrka. Vi fortsätter att hålla kontakten på olika sätt, bland annat genom resor dit.

PRIORITERINGAR OCH MÅL

Vi vill:

 • Fortsätta samarbetet med de systerkyrkor och organisationer som vi idag samarbetar med och nå fler människor med evangelium.
 • Satsa på utbildning.
 • Stötta våra partners i olika projekt för hälsa, miljö och utveckling.
 • Utveckla utbytet våra länder emellan.
 • Samverka med andra för att maximera våra insatser.