LILLA EDET

LILLA EDET

Vi har en utpostförsamling i Lilla Edet.

Veckoprogrammet ser ut såhär:

    Onsdag   19.00   Ordet & Bönen
    Lördag    19.00   Ordet & Bönen
    Söndagar
    1:a söndagen i månaden – Gudstjänst i Trollhättan
    2:a söndagen i månaden – Gudstjänst 18.00
    3:e söndagen i månaden – Gudstjänst 11.00
    4:e söndagen i månaden – Gudstjänst 18.00

Besöksadress: Storgatan 35 463 30 Lilla Edet
Telefon: 0520-65012