LOKALBOKNING KALENDER

I KALENDERN NEDAN KAN DU SER NÄR DE OLIKA LOKALERNA ANVÄNDS

Vill du boka någon av kyrkans lokaler? 
Skicka ett mail till rebecka@trollhattanpingst.se eller ring till Rebecka Torstensson som är ansvarig för våra interna bokningar. 
Kolla gärna först i lokalbokningskalendern nedan så att det är ledigt.