LOKALBOKNING KALENDER

I KALENDERN NEDAN KAN DU SER NÄR DE OLIKA LOKALERNA ANVÄNDS

Vill du boka någon av kyrkans lokaler? 
Skicka ett mail till sandra@trollhattanpingst.se som är ansvarig för våra interna bokningar. 
Kolla gärna först i lokalbokningskalendern nedan så att det är ledigt.